מבט אווירי של אתר בנייה עם שדה גדול ברקע.

עברון

חברת אוליצקי תשתיות בע”מ הקימה תשתיות עבור תא הטמנה וניקוז תשטיפים לבריכות אידוי סמוך לקיבוץ עברון.

הקמת האתר נועדה ליצור פתרונות סביבתיים להטמנת פסולת ביתית ופסולת תעשייתית קלה ונועדה לשרת את הערים ואת המועצות האזוריות בסביבתה.

הפרויקט בוצע תוך מתן דגש מיוחד על איטום מדויק וקפדני בבדים גיאו-טכניים מיוחדים, למניעת חדירה של תשטיפים (מיצי אשפה) למי התהום בכדי להבטיח עמידה בתקנים המחמירים ביותר של המשרד להגנת הסביבה, כל זאת תוך התחשבות במרקם הסביבתי והקרבה למי תהום.

מטמנת עברון אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
מטמנת עברון אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

תמונות הפרויקט

פרויקטים נוספים

פארק אריאל שרון – מפעל ניקוז

פארק אריאל שרון – מפעל ניקוז

בביצוע

אינטל

אינטל

בביצוע

כביש 79

כביש 79

בביצוע

שדה דב

שדה דב

בביצוע

מחצבת תמר

מחצבת תמר

בביצוע

כביש 3

כביש 3

הסתיים

בריכה 5

בריכה 5

הסתיים