מיחזור וטיפול במטמנות אשפה ופסולת

כבר מעל עשרים שנה קבוצת אוליצקי מבצעת מגוון פרויקטים לטיפול בקרקעות במטרה לשקם קרקעות מזוהמות ולקדם סביבה ירוקה ואקולוגית. בשיתוף עם מומחים לאיכות הסביבה, המשרד לאיכות הסביבה ורשויות מקומיות רבות ברחבי הארץ ביצענו פרויקטים רחבים לטיפול בקרקעות: הקמת מטמנות אשפה, פינוי קרקעות מזהמות, שיקום והכשרת קרקעות, שיקום הר פסולת ועוד. בכלל הפרויקטים האקולוגיים אנו אמונים על תכנון, ביצוע וניהול הפרויקט מתחילתו ועד סופו ובמסגרתם אנו מבצעים עבודות עפר, פינוי פסולת, נטרול קרקעות, איטום, הנחת הצנרת מתאימה, הטמנות בכפוף לנהלים מחמירים, שיקום ועוד.

בין הפרוייקטים הבולטים שביצעה חברתנו בתחום טיפול בקרקעות נמצא פרוייקט שדה דב, אחד הפרוייקטים הגדולים ביותר במדינת ישראל בשנים האחרונות בו נדרש טיפול והכשרת קרקעות. לאחר זיהומים ממגוון מקורות לאורך עשרות שנים, ביצענו שיקום מקיף לשטח במטרה להפכו לשכונה עתידית, בה אפשר יהיה לאכלס אוכלוסייה אזרחית ללא חשש מזיהומים בקרקע. בנוסף, אנו מבצעים שיקום וטיפול בקרקעות למטמנות הגדולות ביותר בארץ, במטרה להעניק פתרונות סביבתיים להטמנת פסולת ביתית ופסולת תעשייתית קלה, תוך מחזור הפסולת לשימוש חוזר במגוון פרוייקטי תשתית אחרים.