מטמנות

לחברת אוליצקי תשתיות בע”מ התמחות ייחודית וניסיון רב שנים בהקמת ושדרוג מאגרי מים הנועדו לספק פתרון משמעותי לאגירת מים ולשימור, שיפור וטיהור המשאבים הטבעיים של מדינת ישראל. מאגר מים הינו בריכה מלאכותית בריכה המשמשת לאגירת מים מתוקים שמקורם בגשמים, נחלים או המסת שלגים, שלרוב משמשים למניעת איבוד מים מתוקים, ויסות שיטפונות, ויסות גובה מים בתעלות ועוד.

חברתנו אחראית להקמת ושדרוג עשרות מאגרי מים שנבנו ברחבי הארץ לאורך השנים, בהיקפים רחבים של עשרות מיליוני קוב. לרוב, הקמת מאגרי מים דורשת בניית סכר או איטום הקרקע, ובחלק גדול מהפרויקטים שלנו היא כללה שינוע, חפירה ומילוי, מצעים, מים וניקוזים, בניית מבנה משאבות, איטום ביריעות פלסטיק ועוד.

חברת אוליצקי תשתיות בע”מ אחראית, בין היתר, על הקמת מאגר המים בקיבוץ עין גדי, שאיפשר שמירה על גידולים חקלאיים ועל הסביבה באיזור הרומי, ושדרוג מאגר גת, שאיפשר הזרמת עודפי קולחין למאגר ואבטחת אספקה שוטפת של מים לאורך כל ימות השנה, מה שהוביל לצמצום היקף השימוש במים מליחים בענף החקלאות.