הובלות ופינוי חומ"ס

קבוצת אוליצקי תשתיות מספקת שירותי פינוי קרקעות והובלתם בכל חלקי הארץ. קרקע המכילה חומרים מסוכנים היא קרקע המיועדת לסילוק על פי מדיניות המשרד לאיכות הסביבה, הגורסת כי יש לסלק קרקע מזוהמת כאשר ריכוזי החומרים המסוכנים שבה עולים על ערכי סף מסוימים. אחת הדרכים השכיחות לשיקום אתרים שנמצאו בהם קרקעות מזוהמות היא חפירת הקרקע המזוהמת ופינויה לכיסוי באתרי הטמנת פסולת מורשים.

במסגרת העבודה על פינוי קרקעות אנו מבצעים שינוע של חומרים מזהמים באמצעות צי משאיות חדישות, המתוחזקות באופן שוטף ויסודי במוסכי הקבוצה ובמוסכים ייעודיים ברחבי הארץ. ברשותנו עשרות משאיות רכינות עד 59 טון (כולל), מובילי ציוד כבד וגוררים תומכים. החברה ערוכה לוגיסטית לביצוע עבודות מסביב לשעון, בתנאי שטח קשים ובהיקפים רחבים במיוחד.

בין הפרוייקטים הבולטים שביצענו בתחום פינוי הקרקעות בולטים פרויקטים לפינוי קרקעות לאורך תוואי הרכבת הקלה החדשה. במסגרת העבודה, ביצענו פינוי קרקעות הכלל התמודדות עם חומרים מזהמים בתנאי סביבה קשים ושינוע חומרים בקצב בלתי נתפס ובזמן שיא משטח עירוני אל מטמנות ייעודיות ברחבי הארץ.