מבט אווירי של אתר בנייה במדבר.

מחצבת תמר

מחצבת תמר הוקמה בשנת 2013. בשנים האחרונות, לקבוצת אוליצקי תשתיות המתמחה בכרייה והפקת מינרלים מהאדמה, הוענק רישיון חציבה בלעדי במכרה על ידי משרד האנרגיה. במסגרת הפרויקט, אנו מבצעים תהליך כרייה באדמת המחצבה על מנת להפיק מינרלים ההופכים לחומרי בנייה המשמשים בסיס לבניית תשתיות ברחבי הארץ.

חומרי המחצבה מיוצרים במערכי גריסה מתקדמים ביותר, העוברים בקרת איכות מחמירה ובלתי מתפשרת לעמידה בתנאי התקן שנקבעו מראש. המחצבה מתמחה בכרייה, חציבה וגריסה של אגרגטים (חצץ) ואבן גיר המיועדים לענף הסלילה והבטון.

מחצבת תמר
מחצבת תמר

תמונות הפרויקט

פרויקטים נוספים

פארק אריאל שרון – מפעל ניקוז

פארק אריאל שרון – מפעל ניקוז

בביצוע

אינטל

אינטל

בביצוע

כביש 79

כביש 79

בביצוע

שדה דב

שדה דב

בביצוע

מחצבת תמר

מחצבת תמר

בביצוע

כביש 3

כביש 3

הסתיים

בריכה 5

בריכה 5

הסתיים