מבט אווירי של אתר בנייה.

מאגר גת

מאגר גת נמצא מדרום לנחל לכיש. בטרם שדרוג המאגר, פעלו באזור שני מאגרי מים קטנים ללא יכולת אגירה מספקת, דבר שהביא למחסור במי קולחין המיועדים לחקלאות.

חברת אוליצקי תשתיות בע”מ הייתה אחראית על פרויקט שדרוג המאגר וביצעה עבודות לפיתוחו ושדרוגו.

כחלק מהעבודות התבצעה הרחבה של המאגר כך שיוכל להכיל כ-1.6 מיליון קוב ושדרוג של מערכות השאיבה וההולכה לשטחי החקלאות באזור.

השדרוג מאפשר את הזרמתם של כל עודפי הקולחין למאגר ומבטיח אספקה שוטפת של מים לאורך כל ימות השנה, מה שיוביל בין היתר לצמצום היקף השימוש במים מליחים בענף החקלאות.

אגם יואב, ים המלח
אגם יואב, ים המלח

תמונות הפרויקט

פרויקטים נוספים

פארק אריאל שרון – מפעל ניקוז

פארק אריאל שרון – מפעל ניקוז

בביצוע

אינטל

אינטל

בביצוע

כביש 79

כביש 79

בביצוע

שדה דב

שדה דב

בביצוע

מחצבת תמר

מחצבת תמר

בביצוע

כביש 3

כביש 3

הסתיים

בריכה 5

בריכה 5

הסתיים