מבט אווירי של אתר בנייה.

אינטל

קבוצת אוליצקי תשתיות לקחה חלק בפרויקט הענק של הרחבת מפעל אינטל בלכיש, קריית גת בשיתוף עם הקבלן הראשי, הופמן בנייה. במסגרת הרחבת המפעל, נבנה מתקן ייצור הכולל תשתיות, בניינים ואתרים חדשים ובהם מערכות שונות – מערכות מכניות, חשמל, קירור, איסוף וטיפול בשפכים ועוד, כמו גם הובלה של חומרים אל מחוץ לאתר למטמנה ייעודית.

בנוסף, בוצעו עבודות עפר בהיקף של מעל מיליון ליטר קוב בזמן קיצוני של שמונה חודשים בלבד! הפרוייקט המאתגר כלל מתן מענה לצרכי הקבלן הראשי בלוח זמנים קצר מאוד, עם שינויים גדולים ולפני השלמת התכנון הסופי, ועבודה משולבת עם קבלני משנה נוספים רבים באותו שטח.

שדרות יהלום 16, קרית גת
שדרות יהלום 16, קרית גת

תמונות הפרויקט

פרויקטים נוספים

פארק אריאל שרון – מפעל ניקוז

פארק אריאל שרון – מפעל ניקוז

בביצוע

אינטל

אינטל

בביצוע

כביש 79

כביש 79

בביצוע

שדה דב

שדה דב

בביצוע

מחצבת תמר

מחצבת תמר

בביצוע

כביש 3

כביש 3

הסתיים

בריכה 5

בריכה 5

הסתיים