--מאגרים--

החברה מתמחה במשך 30 שנים האחרונות במאגרים מכל המינים הסוגים וביניהם מאגרי החדרה, אידוי, ומאגרי איגום.
החדרה – מנקז מים והם מחלחלים למי תהום
אידוי – מאגרים שמרכזים מים וחומרים מזוהמים לשם אידוי (רמת חובב)
איגום – מאגמים מים ומהם משתמשים לבדרך כלל לחקלאות.