-הנדסה ימית-

בתחום ההנדסה הימית מבצעת אוליצקי תשתיות פרויקטים שונים של הגברת והסדרת סוללות בבריכות, הנחת צינור קו הנפט הימי, שיקום וחידוש נמלים- העמקה קרקעית, בניית רציפים ושיקום רציפים קיימים, הטיית שפכי נחלים להסדרת זרימה, שיקום אגנים ובריכות טבעיות, בניית והעברות דוברות ועוד.