Project Description

בימים אלה מבצעת אוליצקי הרחבה ושדרוג של כביש 3 בקטע שבין צומת אבא הילל סילבר למשואות יצחק והפיכתו לכביש דו נתיבי ודו מסלולי. העבודות מתבצעות בציר תנועה פעיל ועמוס ותוך כדי ניתוב הסדרי התנועה בצורה המיטבית ולנוחיות הנהגים.

כביש 3 

העבודות כללו

  • ביצוע מבני בטון

  • עבודות שיקום בטונים

  • העתקת תשתיות ניקוז וביוב

  • עבודות עפר וסלילה

  • עבודות חשמל ותקשורת

  • קירות תומכים וקירות ואקוסטיים

  • פיתוח נופי וגינון

גלריה

סרטון

תחומי פעילות