Project Description

כביש 3

 אוליצקי מבצעת  הרחבה ושדרוג של כביש 3 בקטע שבין צומת אבא הילל סילבר למשואות יצחק והפיכתו לכביש דו נתיבי ודו מסלולי. העבודות מתבצעות בציר תנועה פעיל ועמוס ותוך כדי ניתוב הסדרי התנועה בצורה המיטבית ולנוחיות הנהגים.

מזמין:

נתיבי ישראל