Project Description

לחברת אוליצקי חוזה ארוך טווח לכריית פוספטים באזור ים המלח והיא משמשת לאורך שנים רבות כקבלן הביצוע של חב' רותם אמפרט מקבוצת כי"ל. עבודות הכרייה במקום, מתבצעות לאורך עשרות שנים על מנת לספק הזרמה מתמדת של פוספטים למפעל , 24/7 ולאורך כל ימות השנה.
שמירה על איכות הסביבה הינה בעלת חשיבות גבוהה במעלה עבור חברת אוליצקי. על כן,כל העבודות מתבצעות תוך התחשבות במרקם הטבעי של הסביבה ושיקומה לאחר הכרייה. זאת באמצעות כרייה ברצועות ומשטחים ארוכים המאפשרים לכסות כל שכבה שנחפרה בשכבת טפל מהרצועה הצמודה לה.

פעילויות בתחום הכרייה

  • כרייה במכרה פתוח-העבודות כוללות שכבת הטפל וחשיפת מרבצי הפוספטים,כרייתם והעברתם לאזור השפיכה המיועד

  • ציוד הכרייה- לחברה כושר כרייה של למעלה ממיליון מ"ק בחודש באמצעות מחפרי ליבר 984 וdump truck cat  המוביל עד כ-100 טון בנגלה

mining companies in Israel

סרטון 

 

תחומי פעילות