Project Description

חברת אוליצקי ביצעה את הנחת צינור קו הנפט הימי בין תחנת העגינה של מיכליות הנפט במפרץ חיפה לבין בתי הזיקוק של חברת תש"ן הממוקמים בקריית חיים. העבודה התבצעה בשיתוף פעולה עם חברה בריטית, מהמובילות בעולם בתחום זה.

אורכו של צינור קו הנפט הוא כ- 4.5 ק"מ והעבודה התבצעה במשיכה מהיבשה אל הים באמצעות כננות לינאריות, תוך ריתוך מפרקי הצינור ביבשה, בהתאם למפרטים ולתקנים המחמירים ביותר.

העבודה התבצעה בשיטת Post Lay Trenching , שבמהלכה בוצעו חפירות חרוטיות מתחת לצינור באמצעות טרנצ'ר שעבר לאורך הקו על גבי דוברות.

הנחת קו צינור הנפט בחיפה עבור חברת תש"ן

העבודות כללו

  • ביצוע הפרויקט בשת"פ עם חברה בינלאומית

  • עבודה בשיטת POST LAY TRENCHING

  • חפירה ימית ובניית שובר גלים

  • משיכת צינור לתוך תעלה ימית באמצעות כננת

גלריה

אוליצקי הנדסה ימית ואזרחית

תחומי פעילות