Project Description

הנחת קו צינור נפט-חיפה

אוליצקי ביצעה את הנחת צינור קו הנפט הימי  באורך של כ4.5 ק”מ בין תחנת העגינה של מיכליות הנפט במפרץ חיפה לבין בתי הזיקוק של חברת תש”ן הממוקמים בקריית חיים. העבודה התבצעה בשיתוף פעולה עם חברה בריטית, מהמובילות בעולם בתחום זה. העבודה התבצעה במשיכה מהיבשה אל הים באמצעות כננות לינאריות, תוך ריתוך מפרקי הצינור ביבשה, בהתאם למפרטים ולתקנים המחמירים ביותר.

החפירה הימית בוצעה בשיטת Post Lay Trenching , שבמהלכה בוצעו חפירות חרוטיות מתחת לצינור באמצעות טרנצ’ר שהוצב על גבי דוברה.

 

מזמין:

תשתיות אנרגיה