Project Description

חברת אוליצקי מספקת שירותי הובלה לתוצרי כריה בכל חלקי הארץ ובהיקפים נרחבים. לרשות החברה עומד צי משאיות חדישות וכן סוללה של נהגים מיומנים ומנוסים. החברה ערוכה לוגיסטית לביצוע עבודות מסביב לשעון, בתנאי שטח קשים ובקיבולות גבוהות במיוחד. אנו מתמחים בהובלת התוצרים מאתר העבודה עד למקום הפריקה לפי בקשת הלקוח.    

חברתנו מקדמת מדיניות של אפס תאונות ונסמכת על ליווי צמוד של קצין בטיחות בתעבורה

עם לקוחות החברה נמנים: קבוצת מנרב, אלקטרה תשתיות,מפעלי ים המלח, כי"ל דשנים ורותם אמפרט.

פעילות בתחום ההובלות

  • פינוי והובלות חומרים בוציים מתוואי הרכבת

     

  • הובלת פוספטים בתנאי שטח קשים

     

  • הובלות יבשתית באזור ים המלח

     

צי המשאיות של חברת אוליצקי כולל 43 משאיות רכינות עד 59 טון (כולל), מוביל ציוד כבד, גורר תומך ועוד. החברה מעסיקה גם קבלני משנה, המאפשרים לה להגדיל משמעותית את נפח הההובלות שלה על מנת לספק שירות למספר אתרים בו זמנית, לעמוד בלוחות הזמנים ואף לקצרם.  קבלני המשנה שמעסיקה החברה מחוייבים לתוכנית הדרכות הבטיחות התקופתית שמקיימת החברה ולוקחים בה חלק פעיל.

החברה ביצעה עבור חברת מנרב פינוי של חומר בוצי להכשרת תוואי הרכבת המהירה לירושלים באזור לטרון. חברת אוליצקי נבחרה לביצוע העבודה בשל יכולותיה הייחודיות של החברה להתמודד עם מורכבותה יוצאת הדופן. במהלך העבודה פינתה החברה כ- 5,000 טון של עיסה בוצית ביום בממוצע ואף הגיעה לקיבולת שיא של 9,000 טון ביום. בשל קצב העבודה המזורז, הקדימה החברה את הלו"ז ב- 3 חודשים, תוך חסכון כספי ניכר ללקוח. 

לאחר פינוי הטפל משטח העבודה במכרה הפופסטים באזור נחל צין, מבצעת החברה את הובלת הפוספט הגרוס בתנאי שטח קשים מאוד. משאיות החברה עושות דרך של 7,000-10,000 ק"מ בממוצע לחודש מאזור המכרה לתוך בור השפיכה בקצב של 600 עד 800 טון בשעה.

במסגרת העבודות לניקוי הבריכות בים המלח מספקת החברה שירותי הובלה לחברת כי"ל דשנים, לצורך פינוי חומרים לבורות שאילה.

סרטון בהובלות

 

תחומי פעילות