Project Description

שכונות מגורים רבות ברחבי הארץ נהנות מעבודות הפיתוח הנרחבות שביצעה חברת אוליצקי. 

בין השכונות שבהן ביצעה החברה עבודות פיתוח בהיקפים גדולים:

  • פ"ת – שכונת נווה עוז החדשה
  • אילת – בשכונת שחמון הממוקמת במזרח אילת ובה הוקמו אלפי יח"ד
  • ראשל"צ – שכונת חולות על שטח כולל של כ- 20 דונם.

עבודות תשתית באזורי שכונות

העבודות כללו

  • הנחת צנרת ביוב

  • ניקוז

  • חשמל

  • תקשורת

  • סלילת כבישים ומדרכות

גלריה

סרטון 

תחומי פעילות