Project Description

גשר מעבר להולכי רגל טיילת אילת

אוליצקי ביצעה שיקום יסודות ובנייה של גשר מעבר להולכי רגל באורך של כ-80 מטר בקונסטרוקציית פלדה ועץ בתוך מי הלגונה המערבית בטיילת באילת. כחלק מהעבודה, נדרשה החברה לעמוד בלו”ז צפוף וכן לעבוד תוך כדי התחשבות באזור התיירותי ההומה.

מזמין:

החברה הממשלתית לתיירות