כהכנה לפרויקט הלאומי של כביש חוצה ישראל, ביצעה חברת אוליצקי את מחלף בן-שמן שהיה הפרוייקט
הראשון של חברת נתיבי ישראל. המחלף חיבר בין מספר כבישים ראשיים באזור והיווה תשתית ראשונית
לכביש חוצה ישראל

חוצה ישראל גלריות הפרוייקט

סרטון חוצה ישראל

גלריות חוצה ישראל

אוליצקי תשתיות בע"מ, הקמת תשתיות

פרוייקטים נוספים בתחום חוצה ישראל

פרוייקטים נוספים בתחום חוצה ישראל