קצר מלח והגבהת סוללות בים המלח
שדרות רבין צפון
אשקלון

 

כביש 79 צומת הסוללים-ריינה
קרן היסודות
פרוייקט אורדע
קריית גת

 

 

מחצבת תמר
כביש 3
הקמת תאי הטמנה- אפעה
 
מאגר גת
 

 

 

תשתיות איכות הסביבה

 

מחצבת תמר

 

הרחבת צומת כביש 9-כביש 6
סכר נחל אשלים
שיקום נמל יפו
תשתיות למגורים ואזורי תעשייה
כרייה
הקמת מטמנת עברון
ביסוס מבנים
צומת אשלים