תשתיות איכות הסביבה

אנו באוליצקי מייחסים חשיבות ראשונה במעלה לשמירה על איכות הסביבה וביצוע פרויקטים שמקדמים אג'נדה ירוקה ואקולוגית. על כן, מזה כ- 20 שנה מבצעת חברתנו פרויקטים גדולים להקמת מטמנות אשפה, חפירה ושיקום של מאגרי מים ובריכות אידוי, פינוי קרקע מזוהמת והסדרת צינורות גז בהתאם לנהלים ולדרישות המשרד לאיכות הסביבה והרשויות המעורבות.

פרוייקטים בתשתיות איכות הסביבה