תשתיות איכות הסביבה

אנו באוליצקי מייחסים חשיבות ראשונה במעלה לשמירה על איכות הסביבה וביצוע פרויקטים שמקדמים אג’נדה ירוקה ואקולוגית. על כן, מזה כ- 20 שנה מבצעת חברתנו פרויקטים גדולים להקמת מטמנות אשפה, חפירה ושיקום של מאגרי מים ובריכות אידוי, פינוי קרקע מזוהמת והסדרת צינורות גז בהתאם לנהלים ולדרישות המשרד לאיכות הסביבה והרשויות המעורבות.

שירותי החברה כוללים:

  • עבודות עפר בהיקפים גדולים
  • בניית סוללות
  • עבודות איטום בבדים גיאוטכניים
  • עבודות צנרת ומתקנים לרבות ניקוז תשטיפים לבריכות אידוי ייעודיות.
  • הסדרת צנרות לניקוז גזים רעילים.
  • פינוי קרקע מזוהמת למאגרי אחסון מאושרים לטיפול בקרקע
  • הטמנה בהתאם לנהלים מחמירים

 

פרוייקטים בתשתיות איכות הסביבה