פעילות חברת אוליצקי מושתתת על תודעת שירות גבוהה שמתבטאת, בין השאר, במתן פתרונות אופטימליים לצרכי לקוחותיה ובשימוש בטכנולוגיות מתקדמות. לשם כך, מתחזקת החברה צי גדול ומגוון של כלים מכניים כבדים, משאיות וציוד ייעודי, המאפשרים לה לבצע במהירות וביעילות עבודות הנדסיות בהיקפים גדולים.