Project Description

הטיית נחל ערבה

אוליצקי ביצעה הטיית שפך נחל ערבה בסמוך לתחנת שאיבה P-88 בים המלח על מנת להסדיר את זרימת הנחל ולמנוע הצפות אפשריות בתקופת השיטפונות ופגיעה בישובי האזור.
על מנת להבטיח ככל האפשר שמירה על המרקם הטבעי של החי והצומח באיזור, נמנעה החברה מהכנסת ציוד בשטח של שמורת הטבע וצמצמה את נוכחותה לשטח העבודה בלבד. כמו כן, עבודות החפירה ופינוי החומר התבצעו דרך הים על גבי דוברות.