Project Description

הקמת כביש 6-חוצה ישראל

אוליצקי לקחה חלק מהותי בתכנון ובביצוע של כביש חוצה ישראל, שנחשב עד היום לפרוייקט התשתיות הגדול והמורכב ביותר שהוקם במדינת ישראל. החל מהמחלף הראשון בבן שמן שהיווה תשתית ראשונית לכביש וחיבר בין מס’ צירי תנועה מרכזיים במרכז הארץ וכלה בביצוע כ-50 ק”מ מהכביש.

בין הפרויקטים : DP-13′ DP-7 , מקטע דרומי קריית גת- צומת מאחז, רבדים  EW-18 ומחלף טייבה.

מזמין:

דרך ארץ