Project Description

בימים אלה, נמצאת חברת אוליצקי בעיצומו של פרויקט לשיקום וחידוש נמל הדייגים ביפו עבור עיריית תל-אביב יפו. העבודה כרוכה בביצוע עבודות צלילה מורכבות ושימוש בציוד ייעודי מתקדם. החברה מסתמכת על כוח אדם מקצועי ומנוסה כדי לעמוד באתגרים הלוגיסטיים והטכנולוגיים הנובעים מסביבת העבודה, המבצעת בלב אזור תיירותי ועמוס במבקרים.

שיקום נמל יפו

העבודות כללו

  • חיזוק עמודי הרציפים באמצעות פעמון לעבודת ריתוך יבשה

  • שיקום הרציפים והמזחים הקיימים

  • התקנת מזחים צפים

  • העמקת קרקעית הנמל באמצעות מחפר ימי

  • ניקוי קרקעית הנמל ופינוי הבוצה למטמנה מאושרת

  • עבודות שיקום בטונים

גלריה

הנדסה ימית

סרטון 

 

תחומי פעילות