Project Description

שיקום אגן היניקה-בריכה 10 ים המלח

אוליצקי ביצעה את שיקום אגן היניקה, בעקבות סחף של מים מתוקים באזור מפעלי ים המלח שיצר אירוזיה בעגן. נוצרה אירוזיה באיזור האגן. הפרויקט, שבוצע בתוואי שטח בעייתי ומלא בולענים, בנקודה הנמוכה ביותרבים המלח, היה מאתגר במיוחד עקב מי תהום שעלו והתפרצו כל העת ממקומות לא צפויים.

הפרויקט עצמו יועד ללו”ז קצר ביותר וכלל הפעלת מספר גדול של משאבות רבות עוצמה ופיקוח עליהן 24/7.

 

מזמין:

מפעלי ים המלח