Project Description

בעקבות סחף של מים מתוקים באזור מפעלי ים המלח, נוצרה אירוזיה במעגן היניקה, שהינו הנקודה הנמוכה ביותר במפעל.
חברת אוליצקי ביצעה את שיקום אגן היניקה.

העבודה באזור זה הינה מאתגרת מאוד, שכן היא מתבצעת בנקודה הנמוכה ביותר בים המלח, כאשר מי תהום עולים ופורצים כל העת ממקומות לא צפויים. תוואי השטח הינו בעייתי ויש בו בולענים. הפרויקט עצמו יועד ללו"ז קצר ביותר וכלל הפעלת מספר גדול של משאבות רבות עוצמה ופיקוח עליהן 24/7. החברה ביצעה את העבודה תוך עמידה בדרישות האיכות של המזמין ועמידה בלו"ז.

שיקום בריכה בים המלח 

העבודות כללו

  • העמקה של האגן ב- 4 מטרים נוספים מתחת לגובהו המקורי

  • ריצוף האגן באבן

גלריה

תחומי פעילות