Project Description

פרויקט מחצבת אבן תמר הוקם בשנת 2013 במטרה להכשיר מגרשים לתעשייה עבור מינהל מקרקעי ישראל בשטח של 240 דונם באזור מצד תמר, כולל הכנה למסילת רכבת למסוף צין.
בעשור הקרוב, תספק חברתנו באמצעות הפרויקט למפעלי האזור, אגרגטים בטיב מעולה עבור חומרי בטון, אספלטים ותשתיות.
 
מגוון החומרים והשירותים שאנו מציעים במחצבה עומד בכל התקנים הנדרשים ע"י מכון התקנים הישראלי, ובהם: ת"י 3, ת"ת 30, מפרט נתיבי ישראל, רכבת ישראל, משרד הביטחון ועוד. מערך הגריסה במקום הינו מהמתקדמים והמשוכללים בארץ ומסוגל לייצר את כל האגרגטים הדרושים לייצור מוצרי בטון, אספלט ותשתיות.
תהליכי הגריסה במחצבה, הינם אוטומטיים, ממוחשבים ומבוקרים בתהליך של בקרת איכות עצמית באמצעות מעבדת האתר.

תכונות החומרים באיכות גבוהה, מבחינת טיב האבן וחוזק האבן למחצבת אבן, תהליכי הגריסה מבוקרים ומלווים בבדיקות מעבדה יומיות (בקרת איכות עצמית). כמו כן, החברה מעמידה לרשות לקוחותיה מעבדה למגוון בדיקות ע"פ דרישת הלקוח ובהתאם למפרטי איכות שונים וכן שירות שינוע והובלות יעיל ורחב היקף במחירים תחרותיים.

 

סוגי החומרים המיוצרים במחצבה 

  • עדש

  • חול מחצבה

  • פוליה (4-6)

  • חצץ רכבת על פי תקן רכבת ישראל

  • מצע סוג א

  • חול מודרג

  • סומסום

  • סומסומית

  • אבן בקלאש

  • אבן שובר גלים לפי תקן ASTMC 97-96

תחומי פעילות