Project Description

מחצבת תמר

מחצבת תמר הוקמה בשנת 2013 במטרה להכשיר מגרשים לתעשייה עבור מינהל מקרקעי ישראל בשטח של 240 דונם באזור מצד תמר, כולל הכנה למסילת רכבת למסוף צין.
בעשור הקרוב, תספק חברתנו באמצעות המחצבה למפעלי האזור, את כל האגרגטים הדרושים ובטיב מעולה, עבור חומרי בטון, אספלטים ותשתיות.

מגוון החומרים והשירותים שאנו מציעים במחצבה עומד בכל התקנים הנדרשים ע”י מכון התקנים הישראלי, ובהם: ת”י 3, ת”ת 30, מפרט נתיבי ישראל, רכבת ישראל, משרד הביטחון ועוד.

מערך הגריסה במקום הינו מהמתקדמים והמשוכללים בארץ, תהליכי הגריסה במחצבה, הינם אוטומטיים, ממוחשבים ומבוקרים בתהליך של בקרת איכות עצמית באמצעות מעבדת האת הזמינה במידת הצורך גם

עבור לקוחות המחצבה-בהתאם לדרישות מפרטי האיכות של המזמינים השונים. 

 

סוגי החומרים המיוצרים במחצבה:

  • עדש
  • חול מחצבה
  • פוליה (4-6)
  • חצץ רכבת (ע”פ תקן)
  • מצע א’
  • חול מדורג
  • סומסום
  • סומסומית
  • אבן בקלש
  • אבן שובר גלים לפי תקן ASTMC 97-96