Project Description

במסגרת שדרוג שדה התעופה בן גוריון, אוליצקי ביצעה מס' עבודות תשתית מהותיות להסדרת המסלולים ודרכי הגישה. כגון: עבודות עפר לקראת הקמת טרמינל 3, סלילת מסלולי ההגעה של המטוסים לטרמינל, סלילת כבישי הסעת מטענים ומורשים וכן הקמת הגן המרכזי במקום.

נתב"ג 2000 

העבודות כללו

  • עבודות עפר ומצעים

  • העתקת תשתיות

  • עבודות ניקוז וביוב

  • ביצוע מבנה בטון

  • עבודות אספלט וסלילה

  • עבודות גינון ופיתוח סביבתי

  • עבודות חשמל ותקשורת

גלריה

הנדסה אזרחית, אוליצקי תשתיות הקמת תשתיות, הנדסה אזרחית

תחומי פעילות