Project Description

סכר נחל אשלים

כחלק מעבודות השיקום בנחל אשלים, אוליצקי בונה בימים אלו סכר שמטרתו להגן על החי והצומח באיזור הנחל מפני זרימת חומרים מסוכנים מבריכות הגבס שבאיזור.

מזמין:

 

רותם אמפרט