Project Description

חברת אוליצקי ביצעה את הקמת התשתיות לתא הטמנה 5 ובריכות תשטיפים 6 ו-7 באתר אפעה המיועד להטמנת פסולת ביתית בשטחי המועצה האזורית תמר.
במהלך העבודות הופעלו באתר כלים כבדים ובהם: באגר 984 (120 טון), מובילי עפר 777 ו- 775, שופל, גריידר ומכבש.

הפרויקט בוצע בזמן קצר יחסית  לפי בקשת המזמין.

מטמנת אפעה

העבודה כללה

  • עבודות עפר בהיקפים גדולים

  • עבודות איטום ביריעות פלסטיות

  • עבודות צנרת ומתקנים

  • פינוי הקרקע למקומות אחסון מאושרים לטיפול בקרקע

  • הטמנה בהתאם לנהלים מחמירים

  • שיקום המקום והחזרתו לפעילות

גלריה

מטמנת אפעה, Metamana ef-eh environmental protection in Israel

סרטון 

 

תחומי פעילות

Click edit button to change this text.