Project Description

חברת אוליצקי ביצעה עבודות עפר ותשתית לצורך הכשרת אזורי תעשייה.

עבודות תשתית באזורי תעשייה 

העבודות כללו

  • עבודות תשתיות מלאות באזור התעשיה בני שמעון

  • ביצוע עבודות עפר ופיתוח תשתיות בשטח של מעל-15 דונם באזור התעשייה נווה דקלים

גלריה

אוליצקי תשתיות בע"מ, הקמת תשתיות

סרטון 

תחומי פעילות