Project Description

אוליצקי תכננה וביצעה עבור מע״צ, הרחבה של כ-20 ק"מ מכביש 40 בין מחנה נתן לצומת עיר הבהדי"ם. במסגרת הפרויקט, הורחבה העבודה והוחלט על הקמת מפרידן מעבר בין שני צידי הדרך.

כביש 40 

העבודות כללו

  • תכנון והקמת גשר מפרידן

  • עבודות עפר וסלילה

  • עבודות בטון

  • הנחת צנרת ניקוז וביוב

  • עבודות חשמל

  • פיתוח השטח סביב ותחזוקת גינון

גלריה

כביש 40

תחומי פעילות