Project Description

ביצוע חפירה ימית להעמקה וניקוי מלחים בבריכות ים המלח עבור מפעלי ים המלח.

 קציר מלח בים המלח 

העבודות כללו

  • גירוד של המלח בקרקעית הבריכות וניפויו על פי דרישות מפעלי ים המלח. חלק מהמלח מועבר למפעלי ים המלח לצורך שימוש תעשייתי, חלק משמש את החברה לצורך הגבהת הסוללות סביב הבריכות ואת החלק הנותר מטמינים.

  • קציר המלח נועד להורדת מפלס הבריכות העולה מדי שנה בשל שקיעת המלח בקרקעית הים והתגבשו

גלריה

תחומי פעילות