Project Description

הרחבת צומת כביש 9 לכביש 6

אוליצקי ביצעה את הרחבת כביש 9 בנקודת החיבור לחוצה ישראל .
הפרויקט היה מאתגר במיוחד, בשל העבודה בלב ציר תנועה עמוס, לו”ז ביצוע קצר במיוחד וכן התמודדות עם דרכי גישה בעייתיות בשל הצורך למנוע ככל שניתן הפרעה לתנועה, על ידי הסדרי תנועה זמניים.

מזמין:

דרך ארץ