Project Description

חברת אוליצקי ביצעה עבור דרך ארץ את הרחבת כביש 9 בנקודת החיבור לחוצה ישראל.

הפרויקט נחשב למורכב ואתגרי בשל העבודה בלב ציר תנועה עמוס. האתגרים בפרויקט מאופיינים בלו"ז ביצוע קצר במיוחד וכן התמודדות עם דרכי גישה בעייתיות בשל הצורך למנוע ככל שניתן הפרעה לתנועה, על ידי הסדרי תנועה זמניים.

הרחבת כביש 9 

העבודות כללו

  • הכפלת הכביש מחד-נתיבי לדו-נתיבי

  • רמזור

  • עבודות עפר ופיתוח

  • עבודות סלילה

גלריה

סרטון

 

תחומי פעילות