Project Description

אוליצקי הקימה תשתיות עבור תא הטמנה באזור נהריה, סמוך לקיבוץ עברון. האתר מיועד למתן פתרונות סביבתיים להטמנת פסולת ביתית ופסולת תעשייתית קלה ונועד לשרת את המועצות האזוריות בסביבתה. 

מטמנת עברון 

העבודות כללו

  • עבודות עפר בהיקפים גדולים

  • פרישת יריעות איטום ובדים גיאוטכנים למניעת חלחול מי תשטיפים לקרקע ופגיעה במי התהום

  • עבודות צנרת ניקוז תשטיפים לבריכות אידויי ייעודיות תוך דגש על שמירת איכות הסביבה

גלריה

סרטון מטמנת עברון

 

 

תחומי פעילות