Project Description

עבודה הנדסית המשלבת בין הקמת מאגר מים לעבודות ימיות.

בעבודה זו נאלצנו להתמודד עם בעייה קשה של מי תהום.
העבודה התבצעה כשברקע מופעלות כל העת משאבות מסוג  wellpoint, אשר הורידו את מפלס מי התהום,  שמרו על הקרקע יבשה ואפשרו את ביצוע העבודה.

הקמת הלגונה המלאכותית באילת

העבודות כללו

  • חפירה בים וביבשה ובניית שובר גלים.

גלריה

הנדסה ימית, עבודות ימיות

תחומי פעילות