Project Description

מאחורי חברת אוליצקי ניסיון רב בהקמת בריכות אידוי ומאגרי שפכים.

לצד הפעילות להקמת בריכות אידוי חדשות, ביצעה החברה גם פרויקטים להסדרת הטיפול בבוצה בבריכות תפעוליות קיימות. 

הקמת שורה של בריכות אידוי לשפכים עבור המועצה התעשייתית רמת חובב.

מאגרי טיהור שפכים ובריכות אידוי 

העבודות כללו

  • עבודות עפר

  • עבודות איטום

  • הנחת צנרות סניקה וניקוז.
    סה"כ ביצעה החברה 8 בריכות אידוי,
    המשתרעות על שטח כולל של 2,200 דונם.

  • ביצוע מאגרי שפכים בירמוך ובתנובות.

גלריה

תחומי פעילות