Project Description

פרויקט העברת דוברה 19 מבריכה 37 לבריכה 28 בוצע בתנאי אקלים קשים ובטמפרטורות קיצוניות של למעלה מ-50 מעלות. העבודה הימית המורכבת כללה שאיבה וויסות זרמי הבריכות לצורך העברת הדוברה בין התעלות, תיאום מול גורמים רבים לצורך פירוק והרכבתן מחדש של תשתיות מים ומלחים לתעשייה וכן יכולת ומיומנות עילית של צוותי החברה בעמידה בלוחות זמנים צפופים.

בשלב ב', בעוד כחצי שנה, תוחזר הדוברה למקומה המקורי.

בניית מעבר לדוברה 19, ים המלח 

העבודות כללו

  • חציבת תעלות ברום ומבדוק

  • פירוק והחזרה של תשתיות קו צנרת בקוטר 20 צול

  • בניית סוללות רוחב לוויסות הזרם

  • חציבה בחומר ואדי והידוק מבוקר

  • פירוק והחזרה של תשתיות למקומן

גלריה

הנדסה ימית הנדסה ימית

תחומי פעילות